R 71550 citrocell 2024 01 31 100129 xrgc 2024 02 14 091328 syex 2024 02 22 152308 xxfp 2024 03 07 130952 nlny - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Citrocell

Artikelnummer: 71550

Productomschrijving

Citrocell komt vrij bij de fermentatie van suikers tot citroenzuur. Suikers worden op een organische voedingsbodem gebracht waarop micro-organismen groeien, mycelium vormen en de suikers omzetten in citroenzuur. Het citroenzuur wordt uitgewassen en geperst. Citrocell is het eiwitrijke restant van het microbiële mycelium.

Algemene eigenschappen

Citrocell is een stapelbaar voedermiddel, donker bruin van kleur en het hele jaar leverbaar met uitzondering van levering in België. Het heeft een laag fosforgehalte en de verhouding tussen fosfor en ruw eiwit is zeer gunstig voor de mestwetgeving. Dit is een wezenlijk voordeel ten opzichte van andere eiwitrijke producten. Het eiwit bestaat helemaal uit microbiël eiwit en is daardoor van hoge kwaliteit.

Opslag en houdbaarheid

  • Citrocell wordt bij de producent vóór opslag behandeld met organische zuren, dit werkt erg gunstig op de conservering en kwaliteit.
  • Opslag op een droge harde ondergrond of sleufsilo.
  • Het oppervlak aandrukken met b.v. een shovelbak en glad afwerken. De kuil luchtdicht afsluiten met plasticfolie en een zanddek aanbrengen.
  • Indien geen zanddek wordt gebruikt kan bederf van de toplaag door condensvorming voorkomen worden door 3-4 kg zout per m2 over het glad afgewerkte kuiloppervlak te strooien.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Citrocell
Sectoren
Herkauwers
Verschijningsvorm
Stapelbaar
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk
16 januari 2024 CVB-tabel 2023

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.