ForFarmers helpt melkveehouders extra melkgeld te verdienen door verlaging CO2

Een lagere CO2-uitstoot levert ForFarmers klanten die 1 miljoen kg melk per jaar aan FrieslandCampina leveren 7.500 euro extra melkgeld op.

Header koeien bij water 2048-1024 - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Klanten van ForFarmers hebben de afgelopen drie jaar de uitstoot van broeikasgassen met bijna 15% gereduceerd. Vanaf 2023 worden melkveehouders die hun melk leveren aan FrieslandCampina extra beloond voor verlaging van hun CO2-voetafdruk. Voor klanten van ForFarmers die aan FrieslandCampina leveren betekent dit dat zij over 2023 – uitgaande van het huidige niveau van CO2-uitstoot/kg meetmelk – gemiddeld ca. 75 eurocent/100 kg melk extra melkgeld ontvangen. Dit betekent voor een bedrijf met ca. 1 miljoen kg melk ruim 7.500 euro extra melkgeld.

Uitstoot broeikasgassen op het melkveebedrijf

Op het melkveebedrijf komen verschillende broeikasgassen vrij, namelijk: methaan, kooldioxide en lachgas. Deze drie broeikasgassen worden in de KringloopWijzer omgerekend naar CO2-equivalent per kg meetmelk. De meeste uitstoot vindt plaats in de pens van de koe door pensfermentatie, gevolgd door alle aanvoerbronnen op het boerenerf (denk hierbij aan de aankoop van krachtvoer en kunstmest). De overige broeikasuitstoot vindt plaats via de stal, mestopslag, ruwvoerteelt en energieverbruik.

Lage CO2-uitstoot bepaald door meerdere factoren

Klanten van ForFarmers hebben al drie jaar op rij hun CO2-uitstoot weten te verlagen. Drie thema’s springen hierbij in het oog.

  1. De basis vormt de sturing op kwalitatief hoogwaardig ruwvoer en een goede voerbenutting. Goed en passend ruwvoer zorgt ervoor dat gerichter aanvullend krachtvoer gekozen kan worden, wat zorgt voor een efficiënte melkproductie per koe en een lage CO2-uitstoot per kg meetmelk. In het rantsoenberekeningsprogramma van ForFarmers zien de specialisten de CO2-uitstoot per voedermiddel. Hierdoor kunnen ze sturen op een optimaal rantsoen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.
  2. Gerichte inkoop door ForFarmers van grondstoffen en bijproducten met een lage CO2-voetafdruk. De CO2-voetafdruk van grondstoffen wordt onder andere bepaald door het noodzakelijke energie- en dieselverbruik voor de productie en het transport. Ook het gebruik van verantwoorde soja, geteeld op bedrijven die aantoonbaar 20 jaar ontbossingsvrij zijn, levert een belangrijke bijdrage aan een lage CO2-voetafdruk. Bijproducten en reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie hebben ook een lage CO2-voetafdruk. ForFarmers heeft de CO2-voetafdruk van haar krachtvoeders voortdurend weten te verlagen door op al deze factoren te sturen.
  3. Kijken waar de kracht van de veehouder ligt en samen een plan van aanpak maken. ForFarmers heeft het KringloopWijzer-Analyserapport ontwikkeld waarin de KringloopWijzeruitslagen van drie jaar op rij worden weergegeven. Daarbij wordt het bedrijf vergeleken met een referentiegroep van bedrijven met soortgelijke intensiteit en dezelfde grondsoort. Onze specialisten beschikken over veel kennis en ervaring om praktische verbeterpunten te bespreken.

Beloning lage voetafdruk via extra melkgeld

Door het toenemend belang van een lagere CO2-voetafdruk zullen naar verwachting steeds meer zuivelondernemingen in staat zijn om de CO2-reductie te verwaarden. Dit betekent dat melkveehouders hiervoor mogelijk een extra beloning kunnen ontvangen. Zo gaat bijvoorbeeld FrieslandCampina met ingang van 2023 veehouders extra belonen voor verlaging van de CO2-voetafdruk. Deze extra beloning kan oplopen tot 1,50 euro per 100 kg melk. Voor een melkveebedrijf dat 1 miljoen kg melk aflevert, betekent dit een mogelijke extra melkgeldopbrengst van maximaal 15.000 euro per jaar.

Meer weten?

Heeft u vragen over verlaging van de CO2-voetafdruk op uw bedrijf, dan kunt u contact opnemen met uw melkveespecialist, mestwetspecialist of dealer.