Samenwerken voor CO2-reductie in de zuivelketens

Verduurzamen kun je niet alleen. Samen met zuivelaars, de WUR, collega-voerondernemingen en andere partners in de keten gaat ForFarmers onderzoeken hoe een 50% lagere CO2-uitstoot van melk kan worden behaald.

Header koeien in de wei 2048 1024 - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Om deze verduurzaming en broeikasgasreductie van de zuivelketens te bereiken is een publiek-private samenwerking (PPS) opgestart. Hierin werken de zuivelketens elk met hun eigen programma samen met de WUR om te ontdekken hoe deze verduurzaming mogelijk is.

Innovaties en aanpassingen in het rantsoen van de dieren en managementtools op het boerenerf spelen hierin een belangrijke rol. Daar richt ForFarmers zich op. Wij denken mee over welke praktische mogelijkheden er zijn om via voeding, management en innovaties de CO2-voetafdruk te verlagen. Denk aan rantsoenaanpassingen, toepassing van gras/klaver-mengsels en mestvergisting. De zuivelleveranciers zijn al met een groep melkveehouders gestart om reductieplannen te maken en uit te voeren in de praktijk.

In deze samenwerking genaamd 'Low Carbon Dairy' werken we samen met Wageningen University & Reserach (WUR), Unilever, Cono kaasmakers, Nestlé, Vreugdenhil Dairy Foods, Lely, Rabobank, PPP Agro Advies en voerondernemingen Agrifirm, De Heus en Duynie. Wil je meer weten over de samenwerking?

Dit is samenwerken For the Future of Farming!

Samenwerking in de energietransitie

De Low Carbon Dairy samenwerking is natuurlijk niet het eerste project waarin we samen optrekken in de energietransitie die volop gaande is. Een prachtig voorbeeld van kringlooplandbouw is 'Oxe Geeft Gas', waarbij onze fabriek in Deventer wordt voorzien van biogas afkomstig van onze eigen klanten – vijf melkveehouders met een monomestvergister. Zo kunnen wij ons productieproces verder verduurzamen door verlaging van de CO2-voetafdruk en dragen boeren bij aan de energietransitie door hun mest te vergisten en zo om te zetten in groene energie.

Verduurzamen doe je niet alleen, maar samen #ForTheFutureOfFarming!