E 11320 gerst 2024 01 31 094850 btiu 2024 02 14 091406 qebh 2024 02 22 152343 wqvr 2024 03 07 125617 fiou - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Gerst

Artikelnummer: 11320

Productomschrijving

Gerst is een bedektzadige graansoort. Het zaad wordt omgeven door een stevige zaadhuid. Gerst wordt vooral geteeld als brouwgerst voor de productie van bier en whisky. Voergerst wordt als zodanig verbouwd of is brouwgerst die niet aan de strenge specificaties voor brouwgerst voldoet. Gerst bevat max. 2% bijmenging, 62/63 kg/hl.

Algemene eigenschappen

Gerst bevat naast zetmeel ook relatief meer celwanden dan andere gangbare graansoorten waardoor het van nature al rustiger verteert. Door te malen of te pletten wordt het zetmeel beschikbaar gemaakt voor vertering; naarmate het bewerkte product fijner is wordt de verteringssnelheid groter.

Opslag en houdbaarheid

  • Gerst kan geblazen of gestort geleverd worden.
  • Het moet droog en niet in direct zonlicht opgeslagen worden in een loods of silo.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om gerst zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Gerst
Sectoren
Varkens Herkauwers Enkelvoudig
Verschijningsvorm
Ongemalen Droog Gemalen
Nutritionele toepassing
Zetmeelrijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.