R 70300 gerstestro 2024 01 31 095910 jlnm 2024 02 14 091456 djzd 2024 02 22 152426 fpii 2024 03 07 130719 havu - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Gerstestro

Artikelnummer: 70300

Productomschrijving

Gerstestro is een restproduct van de graanteelt. Na oogst van het graan wordt het overgebleven gewas op het land gedroogd en in balen gesperst. Het kan gesneden zijn en is in diverse verpakkingsvarianten leverbaar.

Algemene eigenschappen

Gerstestro wordt gevoerd als structuurbron of om de energie-, eiwit- en mineralendichtheid in het ranstoen te verlagen.

Opslag en houdbaarheid

  • Droog bewaren.
  • Mits volledig droog bewaart te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon)

Productspecificatie (g/kg ds)

Gerstestro
Sectoren
Herkauwers
Verschijningsvorm
Ruwvoer
Nutritionele toepassing
Structuurbron
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.