R 70300 gerstestro 2024 01 31 095930 nbxy 2024 02 14 091513 hdyv 2024 02 22 152441 vtxc 2024 03 07 130737 pifq - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Gerstestro GB KGS Small

Artikelnummer: 70355

Productomschrijving

Gerstestro is een restproduct van de graanteelt. Na oogst van het graan wordt het overgebleven gewas op het land gedroogd en in balen gesperst. Het kan gesneden zijn en is in diverse verpakkingsvarianten leverbaar.

Algemene eigenschappen

Gerstestro wordt gevoerd als structuurbron of om de energie-, eiwit- en mineralendichtheid in het ranstoen te verlagen.

Opslag en houdbaarheid

  • Droog bewaren.
  • Mits volledig droog bewaart te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon)

Productspecificatie (g/kg ds)

Gerstestro GB KGS Small
Sectoren
Herkauwers
Verschijningsvorm
Ruwvoer
Nutritionele toepassing
Structuurbron
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.