Gras Kunstmatig gedr.

Artikelnummer: 71170

Productomschrijving

Kunstmatig gedroogd gras kent is meestal (stikstofrijk) herfstgras en kent geen voederwaarde verlies door inkuilen. Het wordt verpakt in balen.

Algemene eigenschappen

Bevat zowel eiwit als energie en is ook een structuurbron. Zeer geschikt voor kalveren en jongvee en als bijvoeding bij natte rantsoenen.

Opslag en houdbaarheid

  • Bij correcte, droge opslag tot 12 maanden na leverdatum

Productspecificatie (g/kg ds)

Gras Kunstmatig gedr.
Sectoren
Herkauwers
Verschijningsvorm
Ruwvoer
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk Energierijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De voederwaardegegevens zijn gemiddelde CVB-waarden voor een juiste waardering en rantsoenberekening is partijanalyse noodzakelijk.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.