Havergriespellets

Artikelnummer: 12429

Productomschrijving

Bij het malen van de haver wordt de celwandrijke zaadhuid, de buitenkant van de haverkorrel afgezeefd. Samen met een klein deel van het zetmeel en eiwit is dit havergries.

Algemene eigenschappen

Havergriespellets is een vezelrijk product dat langzaam verteert en daardoor een veilig voer is met betrekking tot goed functioneren van de verteringsorganen.

Opslag en houdbaarheid

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Havergriespellets
Sectoren
Herkauwers Enkelvoudig
Verschijningsvorm
Droog Gepelleteerd
Nutritionele toepassing
Structuurbron
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.