V 72805 hedimol 2024 01 31 100334 fcrq 2024 02 14 091615 oedb 2024 02 22 152533 dhtu 2024 03 07 131303 unmk - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Hedimol

Artikelnummer: 72805

Productomschrijving

Hedimol komt vrij bij de winning van smaakstoffen uit oliehoudende zaden. Door middel van malen, weken en extractie worden de vluchtige smaakstoffen gewonnen. Het restant is Hedimol. 70% van de drogestof in Hedimol bestaat uit eiwit en vet waardoor het een zeer compleet voedermiddel is met een hoge EW en hoog aandeel aminozuren.

Algemene eigenschappen

Hedimol is een vloeibaar, goed verpompbaar voedermiddel. Het wordt goed opgenomen door de dieren waarbij een korte periode van gewenning aan de typerende geur vaak wel nodig is.

Opslag en houdbaarheid

  • Opslag in een silo of bunker.
  • De opslag 1 a 2 keer / jaar reinigen.
  • Regelmatig roeren of rondpompen, in ieder geval vlak voor indoseren, voor een goede homogeniteit.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 2 maanden na de leverdatum (zie datum afleverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Hedimol
Sectoren
Varkens
Verschijningsvorm
Vloeibaar
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk Energierijk
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.