Kippengrit Han z25

Artikelnummer: 16011

Productomschrijving

Kippengrit is gemalen kalksteen en bevat veel mineralen waaronder calcium. Kippengrit als handelsproduct en is verpakt in zakken van 25 kg.

Algemene eigenschappen

Kippengrit gevoerd voor een sterk beender gestel en om de kwaliteit van de eierschaal te verbeteren.

Opslag en houdbaarheid

Schoon en droog opslaan.

Productspecificatie (g/kg ds)

Kippengrit Han z25
Sectoren
Pluimvee
Verschijningsvorm
Droog Gemalen
1 april 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.