Lupinen

Artikelnummer: 11920

Productomschrijving

Lupinen bevatten zowel eiwit als energie; vooral het lysinegehalte in het eiwit is hoog. De smakelijkheid hangt af van de herkomst van de Lupinen.

Algemene eigenschappen

Lupinen bevatten net als soya ook veel eiwit en olie; het is een alternatief voor soya in rantsoenen.

Opslag en houdbaarheid

  • Droog opslaan en condensvorming voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Lupinen
Sectoren
Varkens Herkauwers Enkelvoudig Pluimvee
Verschijningsvorm
Ongemalen Droog
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.