Lupinenmeel

Artikelnummer: 11922

Productomschrijving

Lupinenmeel bevat zowel eiwit als energie; vooral het lysinegehalte in het eiwit is hoog. De smakelijkheid van het product hangt af van de herkomst van de Lupinen.

Algemene eigenschappen

Lupinenmeel bevat net als soya ook veel eiwit en olie; het is een alternatief voor soya in rantsoenen.

Opslag en houdbaarheid

  • Droog opslaan en condensvorming voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Lupinenmeel
Sectoren
Varkens Herkauwers Enkelvoudig Pluimvee
Verschijningsvorm
Droog Gemalen
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.