E 11507 mais vitakrek gewalst 2024 01 31 094958 xsnw 2024 02 14 091824 fsop 2024 02 22 152726 gyab 2024 03 07 125732 pjux - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Mais Vitakrek gewalst

Artikelnummer: 11507

Productomschrijving

Mais komt oorspronkelijk uit het subtropische klimaat in Midden-Amerika maar nieuwe rassen kunnen over de hele wereld geteeld worden. De maiskorrel heeft een hoog zetmeelgehalte en bevat ten opzichte van andere granen veel (onverzadigde) vetten en is mede daardoor energierijker. Vitakrek walsen gebeurd op een walsenstoel en is een tussenvorm tussen pletten en malen.

Algemene eigenschappen

Door te malen of te pletten wordt het zetmeel beschikbaar gemaakt voor vertering; naarmate het bewerkte product fijner is wordt de verteringssnelheid hoger. Het maiszetmeel heeft een hoge verteerbaarheid. Het is een zeer smakelijk product.

Opslag en houdbaarheid

  • Mais kan geblazen of gestort geleverd worden.
  • Droog en niet in direct zonlicht opslaan in een loods of silo.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om kwaliteitsverlies te voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Mais Vitakrek gewalst
Sectoren
Varkens Herkauwers Enkelvoudig Pluimvee
Verschijningsvorm
Droog Gewalst
Nutritionele toepassing
Zetmeelrijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.