Maiskiemschilfers

Artikelnummer: 12556

Productomschrijving

Maiskiemschilfers is een product dat wordt verkregen door de winning van maisolie door persing uit verwerkte maiskiemen. Product kan nog delen van het endosperm en de zaadhuid bevatten.

Algemene eigenschappen

Maiskiemschilfers bevatten meer maïsolie dan maiskiemschroot. Maiskiemschilfers zijn rijk aan vitamine E.

Opslag en houdbaarheid

  • Droog bewaren, hoge temperatuur en condensvorming vermijden.
  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Maiskiemschilfers
Sectoren
Herkauwers Enkelvoudig
Verschijningsvorm
Ongemalen Droog Gemalen
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.