E 17251 maisvlokken 2024 01 31 095713 jfat 2024 02 14 091857 appt 2024 02 22 152755 dkbu 2024 03 07 130512 zhwp - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Maisvlokken

Artikelnummer: 17249

Productomschrijving

Mais wordt geplet waardoor het zetmeel toegankelijk is voor pensmicroben, tegelijkertijd wordt er ook nog een hittebehandeling toegepast waardoor het zetmeel ontsloten wordt.

Algemene eigenschappen

Maiskorrels worden gestoomd en door hete walsen geplet tot vlokken van 2-3 mm dikte. Door de combinatie van stoom, temperatuur en vocht wordt de eiwitstructuur om de zetmeelkorrels gebroken, waardoor het zetmeel beschikbaar is voor pensfermentatie.

Opslag en houdbaarheid

  • Droog bewaren, hoge temperatuur en condensvorming vermijden.
  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Maisvlokken
Sectoren
Herkauwers Enkelvoudig
Verschijningsvorm
Droog Geplet
Nutritionele toepassing
Zetmeelrijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.