V 72700 okara 2024 01 31 100305 zubu 2024 02 14 091924 qgvp 2024 02 22 152819 pnvl 2024 03 07 131237 gfph - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Okara

Artikelnummer: 72700

Productomschrijving

Okara ontstaat bij de verwerking van sojabonen tot verschillende voedingsmiddelen voor menselijke consumptie. De biologisch geteelde sojabonen worden gewassen en geweekt zodat ze beter te malen zijn. Door stoominjectie ontstaat de ruwe sojamelk waarvan de vaste delen en een deel van het gestremde kookvocht de Okara vormen.

Algemene eigenschappen

Okara is net als soja een eiwitrijk voedermiddel. Okara heeft in een rundvee TMR plakkende eigenschappen en is erg smakelijk. Okara is vloeibaar en goed verpompbaar. De helft van de drogestof bestaat uit vooral onverzadigde vetten en aminozuren. De energieinhoud is hoog door het aanwezige vet.

Opslag en houdbaarheid

  • Opslag in een silo of bunker, die regelmatig gereinigd wordt.
  • Regelmatig roeren of rondpompen om uitzakken te voorkomen, in ieder geval vlak voor indoseren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 5 weken na de leverdatum (zie datum afleverbon).
  • In het zomerseizoen is het aan te raden Okara ruim binnen de 5 weken op te voeren.
  • Aanzuren met een organisch zuur zal de houdbaarheidstermijn verlengen.

Productspecificatie (g/kg ds)

Okara
Sectoren
Varkens
Verschijningsvorm
Vloeibaar Nippelwaardig
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk Energierijk
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.