E 13550 palmpitschilfers C 2024 01 31 095241 dsiv 2024 02 14 091938 rrud 2024 02 22 152832 kvls 2024 03 07 130030 jvrt - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Palmpitschilfers C

Artikelnummer: 13550

Productomschrijving

Palmpitschilfers is het restproduct van de mechanische winning (persen) van palmolie uit de pitten van de palmboomnoten. Landen van herkomst zijn veelal Maleisië en Indonesië. Het is een belangrijke grondstof voor herkauwersmengvoer. Als olie door persen gewonnen wordt (schilfers) blijft er meer restant vet achter dan bij schroot daardoor is de energieinhoud van schilfers hoger dan van schroot.

Algemene eigenschappen

De ruwe celstof uit de palmpitten fermenteert traag in de pens; hierdoor wordt pensverzuring tegen gegaan. Palmpitschilfers passen goed in rantsoenen die (te)snel fermenteren en waar hoge aandelen krachtvoer gewenst zijn. Het eiwit in palmpitschilfers is vrij penstendig. Het restant palmvet bevat verzadigde vetzuren; welke een melkvet verhogende werking hebben.

Opslag en houdbaarheid

  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Palmpitschilfers gaan door een metaaldetector, desondanks kan de aanwezigheid van restant metaaldeeltjes niet uitgesloten worden.
  • Droog bewaren, hoge temperatuur en condensvorming vermijden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Palmpitschilfers C
Sectoren
Herkauwers Enkelvoudig
Verschijningsvorm
Ongemalen Droog Gemalen
Nutritionele toepassing
Energierijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.