E 17040 pulpbrok duits 2024 01 31 095652 nngj 2024 02 14 092010 fuhg 2024 02 22 152901 ciaq 2024 03 07 130447 zkqy - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Pulpbrok Duits NGMO EU

Artikelnummer: 17049

Productomschrijving

De pulp komt vrij bij de winning van suiker uit suikerbieten. Nadat de suiker uit de biet is verwijderd blijft de natte pulp over. Deze wordt gedroogd en aangevuld met melasse om het tot brokken te kunnen persen. Pulpbrok Duits NGMO EU is afkomstig uit de EU en geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

Algemene eigenschappen

Duitse pulpbrok bevat een grote hoeveelheid zeer goed fermenteerbare ruwe celstof m.n. pectine en door de toevoeging van melasse is het suikergehalte ook hoog. In Duitsland is het toegestaan om meer melasse toe te voegen dan in Nederland. Door de grote hoeveelheid melasse ontstaat een zeer harde pellet. Hiermee moet met transportvijzels en voermachines rekening worden gehouden. Met Duitse pulpbrok kan een traag fermenteerbaar rantsoen weer sneller afbreekbaar gemaakt worden. Het kan veel vocht opnemen en is daardoor geschikt als onderlaag te gebruiken van vochtrijke voeders om perssap op te vangen.

Opslag en houdbaarheid

  • Pulpbrok Duits kan geblazen of gestort geleverd worden.
  • Het moet droog opgeslagen worden in een loods of silo.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Pulpbrok Duits NGMO EU
Sectoren
Varkens Herkauwers Enkelvoudig
Verschijningsvorm
Droog Gepelleteerd
Nutritionele toepassing
Energierijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.