V 72540 smulmelk 2024 01 31 100214 ejux 2024 02 14 092158 gnkh 2024 02 22 153032 dquu 2024 03 07 131126 reer - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Smulmelk

Artikelnummer: 72540

Productomschrijving

Smulmelk komt vrij bij de productie en verpakking van zuivelproducten zoals melk, kwark, yoghurt en vla. Het bevat relatief veel goed verteerbaar eiwit en is daardoor ook geschikt voor jonge biggen. Smulmelk bevat naast veel eiwit ook veel vet en lactose en door de restanten van pap en vla ook zetmeel. De verteerbaarheid en aandeel kwalitatief hoogwaardige voedingsstoffen is hoog. Het wordt daarnaast aangezuurd met een mengsel van organische zuren waardoor de conservering ook optimaal is.

Algemene eigenschappen

Smulmelk bevat ca. 5% drogestof, is een vloeibaar voedermiddel en romig, geelachtig van kleur. Het is smakelijk en wordt goed opgenomen.

Opslag en houdbaarheid

  • Opslaan in een gesloten silo met ontluchtingsventiel.
  • Roeren vlak voor het doseren.
  • De opslagtank regelmatig reinigen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 2 weken na leverdatum (zie datum leverbon).
  • De houdbaarheid wordt verkort door matige opslagcondities en hoge buitentemperaturen.

Productspecificatie (g/kg ds)

Smulmelk
Sectoren
Varkens
Verschijningsvorm
Vloeibaar
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk Energierijk
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.