Soyacracks NGMO

Artikelnummer: 11998

Productomschrijving

Soyacracks komen vrij bij de verwerking van GMO vrije sojabonen tot sojadrank voor humane consumptie. De bonen worden ontdaan van de hullen en vervolgens gezeefd; alleen de volledig intacte sojazaadlobben worden gebruikt voor de productie van sojadrank. De uitgezeefde, gebroken zaadlobben, sojasrukjes en sojakiemen vormen samen de soyacracks. Soyacracks NGMO is geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

Algemene eigenschappen

Soyacracks NGMO bevatten naast een hoog aandeel sojaeiwit ook nog een groot aandeel sojaolie waardoor soyacracks zeer energierijk zijn.

Opslag en houdbaarheid

  • Soyacracks kan in silo of gestort geleverd worden.
  • Soyacracks moet droog en condensvrij opgeslagen worden.
  • Onder juiste opslagcondities bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Soyacracks NGMO
Sectoren
Herkauwers Enkelvoudig
Verschijningsvorm
Ongemalen Droog
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk Energierijk
1 april 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden.
Dit product is GMP+ - FSA geborgd.