Soyaschroot MP RE 46 *

Artikelnummer: 13849

Productomschrijving

Soyaschroot MP RE 46 * komt vrij bij de winning van de olie uit soyabonen. Nadat de hullen en olie door middel van extraheren verwijderd zijn blijft het eiwitrijke schroot over. Deze soya is afkomstig van GMO geteelde soyabonen.

*) Deze Soyaschroot MP RE 46 * voldoet niet aan de duurzaamheidscriteria.

Algemene eigenschappen

Soyaschroot MP RE 46 * is een zeer eiwitrijk voedermiddel. Het is door de hoge aminozuurgehaltes vooral geschikt voor varkens en pluimvee. Het is erg smakelijk.

Opslag en houdbaarheid

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Soyaschroot MP RE 46 *
Sectoren
Varkens Herkauwers Enkelvoudig Pluimvee
Verschijningsvorm
Ongemalen Droog
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden.
Dit product is GMP+ - FSA geborgd.