V 72710 soyfeed 2024 01 31 100315 ffdp 2024 02 14 092421 bkzu 2024 02 22 153241 hkcf 2024 03 07 131246 jydj - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Soyfeed

Artikelnummer: 72710

Soyfeed kan gebruikt worden in VLOG concepten.

Productomschrijving

Soyfeed ontstaat bij de verwerking van sojabonen tot verschillende voedingsdranken voor menselijke consumptie. De speciaal geselecteerde Non-GMO geteelde sojabonen worden ontdaan van hun hullen en geweekt en verhit. Hierdoor ontstaat de ruwe sojamelk. De overblijvende pasta aangevuld met een deel van het vocht is de Soyfeed.

Algemene eigenschappen

Soyfeed is net als soja een eiwitrijk voedermiddel. Het is een vloeibaar, viskeus product en goed verpompbaar met een verdringerpomp.

Toepassing (Herkauwers)

Dit diervoeder is GMO controlled.

Heeft een plakkende werking in een gemengd rantsoen en gaat daardoor selectie door koeien tegen. Het heeft een broeiremmend effect in een TMR door de organische zuren en lage pH.

  • Melkvee: max.12 kg product per dier per dag.
  • Geiten: max. 4 kg per dier per dag.

Opslag en houdbaarheid

  • Opslag in een gladde silo of bunker.
  • De opslag 1 a 2 maal per jaar reinigen.
  • Regelmatig roeren of rondpompen om uitzakken te voorkomen, in ieder geval de eerste uren na ontvangst en vlak voor indoseren.
  • Om de viscositeit wat te verlagen en de verwerkbaarheid te verbeteren kunnen enzymen toegevoegd worden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 weken na de leverdatum (zie datum afleverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Soyfeed
Sectoren
Varkens Herkauwers
Verschijningsvorm
Vloeibaar Nippelwaardig
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk
Drogestof (%)
8
Ruw eiwit
215
Ruw vet
80
Ruwe celstof
60
Ruw as
90
Suikers
30
Calcium
3,0
Fosfor
1,9
Natrium
4,0
Kalium
28,0
NDF
140
ADF
94
ADL
4
VEM
1218
VEVI
1339
DVE
124
OEB
48
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.