R 70405 tarwestro GB 2024 01 31 100000 ixdo 2024 02 14 092548 ipei 2024 02 22 153357 zrxs 2024 03 07 130804 nxif - CirQlar is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V

Tarwestro GB KGS Extra Small

Artikelnummer: 70456

Productomschrijving

Stro is een restproduct van de graanteelt. Na oogsten van het graan wordt het stro op het land gedroogd en in balen geperst. Soms wordt het stro tijdens het persen gesneden. Gerstestro is populairder om te voeren dan tarwestro hoewel er geen noemenswaardig verschil in voedingswaarde zit en zeker bij gemengd voeren ook niet in opname.

Algemene eigenschappen

Stro is een voedermiddel dat veel ruwe celstof bevat maar weinig energie, eiwit en mineralen. Het wordt gebruikt als structuurbron bij melkvee en als energiearm ruwvoer bij droge koeien en jongvee. Het lage gehalte aan natrium en kalium is bij droge koeien een voordeel ten opzichte van voordroogkuil.

Opslag en houdbaarheid

  • Schoon en droog opslaan in een loods.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Tarwestro GB KGS Extra Small
Sectoren
Herkauwers
Verschijningsvorm
Ruwvoer
Nutritionele toepassing
Energierijk Zetmeelrijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.