Zonnebloemzaadschroot meel MP

Artikelnummer: 13946

Productomschrijving

Zonnebloemzaadschroot meel MP is een gemalen product dat ontstaat als de zonnebloemolie door extractie uit het zaad gewonnen wordt. Voor deze oliewinning worden de pitten eerst geheel of gedeeltelijk ontdopt. De mate van ontdoppen beinvloedt de hoeveelheid ruwe celstof en in belangrijke mate de voederwaarde.

Algemene eigenschappen

Zonnebloemzaadschroot meel MP is een eiwitrijkproduct met een voor varkens gunstige aminozuursamenstelling. Bij herkauwers zal het ruwe celstofgehalte bijdragen aan een rustige pensfermentatie.

Opslag en houdbaarheid

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone ondergrond. Droog en overdekt opslaan.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Productspecificatie (g/kg ds)

Zonnebloemzaadschroot meel MP
Sectoren
Varkens Herkauwers Enkelvoudig Pluimvee
Verschijningsvorm
Droog Gemalen
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk
7 augustus 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.